piątek, 31 maja 2019

Cmentarz żołnierzy armii radzieckiej poległych w walkach o wyzwolenie powiatu żarskiego - Żary (woj. Lubuskie)

   Cmentarz żołnierzy armii radzieckiej poległych w walkach o wyzwolenie powiatu żarskiego znajduje się praktycznie w centrum Żar w południowej części dawnego parku pałacowego. Po prawej stronie cmentarza, znajduje się - odgrodzony murem z cegły - Szpital Wojskowy w którym pod koniec wojny wojska radzieckie zaadoptowali na lazaret. W trakcie walk kolumna służby medycznej została silnie ostrzelana przez wroga. Straty były bardzo duże - zginęło wielu sanitariuszy i lekarzy. Braki uzupełniano rosyjskimi lekarzami wyzwolonymi z niewoli, oraz miejscowymi lekarzami niemieckimi. Zapewne to właśnie tutaj zmarła spora część pochowanych na cmentarzu żołnierzy.
 
   Choć pierwsi żołnierze 10. Korpusu Pancernego Armii Czerwonej wkroczyli do Żar 13 lutego 1945 roku, to miasto zostało zdobyte dopiero trzy dni później. Początkowo cmentarz radziecki znajdował się na terenie dawnego cmentarza żydowskiego. Dopiero w drugiej połowie lat 60-tych XX wieku ciała zostały ekshumowane i przeniesione na wyznaczoną część parku miejskiego. Kilka lat później cmentarz stał się miejscem głównych uroczystości związanych z 50. rocznicą rewolucji październikowej. Przed uroczystościami cmentarz wysprzątano, oczyszczono także nagrobki poległych. Wszystkie te zabiegi miały miejsce w pierwszej połowie 1967 roku. Wówczas też postawiono w centralnym miejscu wejścia do nekropolii pomnik, który możemy podziwiać po dziś dzień.

Sporych rozmiarów pomnik postawiono tuż przed wejściem na nekreopolię.
   Nie zawsze było to miejsce spokojnego spoczynku. W latach 1980-1983 nekropolia kilkakrotnie niemalże stawała się miejscem wandalizmu ludzi, którzy chcieli zniszczyć nagrobki. Wówczas sprawy w swoje ręce wzięli żołnierze Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, którzy na cmentarzu pełnili warte. Po kilku latach obowiązki od nich przejęli uczniowie żarskiego technikum samochodowego, którzy - według relacji ludzi odwiedzających cmentarz - przyczynili się do odnalezienia mogiły ojca poszukiwanej w całej Europie przez jednego Rosjanina.

Na pierwszym planie widoczna mogiła zbiorowa, a za nią fragment cmentarza z pojedynczymi mogiłami.
   Na cmentarzu w Żarach pochowanych jest 701 żołnierzy armii radzieckiej (351 w mogile zbiorowej i 350 pojedynczych grobów). Wśród pochowanych są także groby przynajmniej czterech kobiet służących w Armii Radzieckiej. Niektóre źródła podają, że w mogile nr. 306 pochowany jest oficer I Armii Wojska Polskiego - Edmund Polański. Czy tak naprawdę jest, nie udało się tego potwierdzić. Wiadome jest natomiast, że starszy porucznik gwardii Polanskij (org. pisownia z płyty nagrobnej) widnieje w radzieckich bazach poległych w latach 1941-1945, gdzie ma nadany numer osobowy. Oprócz tego na cmentarzu (tuż za pomnikiem) znajduje się mogiła zbiorowa w której pochowano 351 żołnierzy.

   Na murze, po prawej stronie od wejścia umieszczona została także tablica upamiętniająca ofiary reżimu hitlerowskiego o treści: "Pamięci jeńców radzieckich, polskich i francuskich bestialsko pomordowanych w Żarach przez hitlerowców w II wojnie światowej." Trzeba tutaj zaznaczyć, że po zdobyciu miasta wyzwolonych zostało kilka tysięcy jeńców polskich, radzieckich i francuskich przetrzymywanych w obozie jenieckim. Z dostępnych źródeł wiemy, że było to ponad 4000 jeńców francuskich i ponad 2000 rosyjskich, którzy bardzo chcieli walczyć z wrogiem prosząc dowództwo radzieckie o broń. Prośby tej jednak nie spełniono, a jeńcy musieli pozostać w obozach.

Tablica upamiętniająca ofiary reżimu hitlerowskiego.
   Poniżej pełna lista (w kolejności alfabetycznej) pochowanych żołnierzy radzieckich, których dane (w wielu przypadkach bardzo szczątkowe) widnieją na płytach nagrobnych*:

* spis został uzupełniony o dane z dwóch baz danych poległych żołnierzy radzieckich w czasie II wojny światowej. W nawiasach (czerwoną czcionką) umieściłem nieprawidłowe lub różniące się dane wpisane do bazy danych z tym, co naocznie sprawdziłem na cmentarzu (przeważnie dotyczy to numeru osobowego, numeru mogiły, oraz nazwiska).

ABRAMOW, J. (Абрамов, Ю.) - (1915 - 30 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86077057. Mogiła nr. 297 - w bazach danych widnieje nieprawidłowy numer mogiły (nr. 295).
ACHMIETOW, TYJAK (Ахметов, Туяк) - (1923 - 17 kwiecień 1945). Kapitan gwardii (капитан гв.), 86076857. Mogiła nr. 84 - (nr. 295), oraz inne imię - Tujak.
AGIEJEW, T. W. (Агеев, Т. B.) - (1903 - 21 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), nr. 86117303. Mogiła nr. 195 - (nr. 194).
AJNABIEKOW, ? (Айнабеков, ?) - (? - 20 maj 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076953. Mogiła nr. 186 - (nr. 185), inna data śmierci (20 kwiecień 1945) i inny stopień - Starszy porucznik (ст. лейтенант).
AKANOW, M. (Аканов, M.) - (? - 31 maj 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86117304. Mogiła nr. 239 - (nr. 238).
AKZISZTOW, J. (Акзиштов, Я.) - (1921 - 25 maj 1945). Kapitan (капитан), nr. 86117305. Mogiła nr. 233 - (nr. 232).
ALAJEW, K. K. (Алаев, K. K.) - (1922 - 29 styczeń 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86117306. Mogiła nr. 246 - (nr. 245).
ALEKSANDROW, ? (Александров, ?) - (1925 - 29 styczeń 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант). Mogiła nr. 245 - (nr. 244).
ALEKSAN, IWAN (Алексан, Иван) - (? - 16 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), 86017307. Mogiła nr. 54 - (nr. 53), oraz inne nazwisko - w dokumentach przekazanych stronie radzieckiej widniej Aleksan Jan, na płycie nagrobnej natomiast ALEKSANJAN.
ANDRIJEWSKI, M. (Андриевский, M.) - (? - 8 lipiec 1945). Młodszy porucznik gwardii (мл. лейтенант гв.), nr. 86077030. Mogiła nr. 264 - (nr. 262).
ANTONOW, A. (Антонов, A.) - (1918 - 25 kwiecień 1945). Porucznik-technik (техник-лейтенант), nr. 86076892. Mogiła nr. 119 - (nr. 118).
ARDJUNJAK, ? (Ардюняк, ?) - (1918 - 17 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), nr. 86076802 lub 86117312 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 29 - (nr. 28).
ARLJUK, B. J. (Арлюк, Б. Ю.) - (1923 - 19 luty 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86077023 lub 86117313 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 257 - (nr. 256).
ASZICHMIN, W. (Ашихмин, В.) - (1922 - 16 kwiecień 1945). Major gwardii (майор гв.), nr. 86076866 lub 86117316 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 93 - (nr. 92).
BABIŁOW, K. (Бабилов, K.) - (1922 - 17 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86117317. Mogiła nr. 102 - (nr. 101).
BAGNJUK, ? (Багнюк, ?) - (? - 17 kwiecień 1945). Major (майор), nr. 86076839 lub 86117318 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 67 - (nr. 66).
BAJNAK, ? (Байнак, ?) - (1916 - 17 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076842 lub 86117320 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 70 - (nr. 69).
BAK, P. P. (Бак, П. П.) - (1917 - 24 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076899 lub 86117321 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 126 - (nr. 125).
BALUJEW, W. A. (Балуев, В. A.) - (1921 - 1 maj 1945). Kapitan gwardii (капитан гв.), nr. 86077054 lub 86117323 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 294 - (nr. 292).
BAŁANDIN, J. (Баландин, Я.) - (1912 - 18 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), nr. 86117322. Mogiła nr. 182 - (nr. 181).
BANDJUK, W. (Бандюк, В.) - (1923 - 25 maj 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86117324. Mogiła nr. 234 - (nr. 233).
BAZIN, J. A. (Базин, Ю. A.) - (1914 - 15 kwiecień 1945). Kapitan gwardii (капитан гв.), nr. 86077118. Mogiła nr. 83 - (nr. 82).
BIELJOSZTANOW, ? (Белоштанов, ?) - (1908 - 14 czerwiec 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86117328. Mogiła nr. 163 - (nr. 162) i inny stopień wojskowy - Starszy porucznik (ст. лейтенант).
BIEŁOBORODOW, ? (Белобородов, ?) - (1915 - 30 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), nr. 86117327. Mogiła nr. 295 - (nr. 293).
BIERDNIK, ? (Бердник, ?) - (? - 14 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076826. Mogiła nr. 53 - (nr. 52).
BILJAN, N. (Билиян, Н.) - (1925 - 19 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076805 lub 86117330 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 32 - (nr. 31).
BILJEW, S. A. (Биляев, C. A.) - (1925 - 8 maj 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86117331. Mogiła nr. 139 - (nr. 138).
BLISTAWCEW, KUŹMA A. (Блиставцев, Кузьма A.) - (1909 - 16 marzec 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076848 lub 86117332 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 76 - (nr. 75).
BOŁDANOW, R (Болданов, P.) - (? - 26 styczeń 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86117334. Mogiła nr. 148 - (nr. 147).
BONDARENKO, ? (Бондаренко, ?) - (1914 - 18 sierpień 1945). Starszy porucznik gwardii (ст. лейтенант гв.), nr. 86117335. Mogiła nr. 262 - (nr. 260).
BOSKOW, S. CH. (Босоков, C. X.) - (? - ?). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86117336. Mogiła nr. 151 - (nr. 150).
BRAGIN, S. (Брагин, C.) - (1920 - 15 maj 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076917. Mogiła nr. 144 - (nr. 143).
BUCHATCZIKOW, ? (Бухатчиков, ?) - (1915 - 12 maj 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076992. Mogiła nr. 226 - (nr. 225).
BUCZKOW, ALEKSANDR. (Бучков, Александр) - (5 sierpień 1922 - 16 kwiecień 1945). Młodszy porucznik gwardii (мл. лейтенант гв.), nr. 86117345. Mogiła nr. 338
BUCZKOW, A. (Бучков, A.) - (1922 - 16 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076794. Mogiła nr. 21 - (nr. 20).
BUCZKOW, A. (Бучков, A.) - (1922 - 16 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант). Mogiła nr. 141
BUŁATOW, S. K. (Булатов, C. K.) - (1911 - 16 kwiecień 1945). Major (майор), nr. 86117339. Mogiła nr. 99 - (nr. 98).
BURDIELJOW, M. (Бурделов, M.) - (1920 - 18 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), nr. 86076840. Mogiła nr. 68 - (nr. 67).
BURDIENKOW, ? (Бурденков, ?) - (? - 5 czerwiec 1945). Major cz.(?) (майор), nr. 86077094 lub 86117341. Mogiła nr. 333
BURIAK, L. S. (Буряк, Л. C.) - (1912 - 29 maj 1945). Major gwardii (майор гв.), nr. 86077009. Mogiła nr. 243 - (nr. 242).
BURNAKIW, W. (Бурнакив, В.) - (1925 - 10 maj 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86077058 lub 86117342. Mogiła nr. 298 - (nr. 296).
BYSTROW, S. W. (Быстров, C. B.) - (1902 - 20 kwietnia 1945). Major (майор), nr. 86077032 lub 86117346. Mogiła nr. 267 - (nr. 268).
CHALJAWKIN, B. P. (Халявкин, Б. П.) - (? - 16 kwiecień 1945). Major gwardii (майор гв.), nr. 86076789 lub 86117664 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 16
CHAZOWA, DARIA M. (Хазова, Дарья, M.) - (1919 - 25 listopad 1945). Stopień nieznany, nr. 86077097 lub 86117663 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 339
CHERKASHIN, EGOR, IVANOVICH (Черкасин, Егор Иванович) - (1902 - 17 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86117671. Służył w artylerii. Zostawił żonę i dwóch malutkich synków. Mogiła nr. 66 - (nr. 1 - mogiła zbiorowa).
CHLUSOW, M. (Хлусов, M.) - (1915 - 18 maj 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86077069 lub 86117665 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 310 - (nr. 308).
CHOPFIAR, S. J. (Хоптяр, C. Ю.) - (1921 - 29 kwiecień 1945). Młodszy porucznik gwardii (мл. лейтенант гв.). nr. 86077051 lub 86117666 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 291 - (nr. 289).
CHRAMICH, A. M. (Храмих, A. M.) - (1905 - 3 czerwiec 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86077088. Mogiła nr. 327
CZEPURNAJ, J. (Чепурнай, Я.) - (1905 - 26 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86117670. Mogiła nr. 289 - (nr. 287).
CZERNYSZOW, G. (Чернышов, Г.) - (1919 - 18 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076879. Mogiła nr. 107 - (nr. 107).
DAMRIN, W. J. (Дамрин, В. Я.) - (1920 - 20 luty 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86117389. Mogiła nr. 157 - (nr. 156).
DANIŁOW, A. A. (Данилов, A. A.) - (1911 - 2 październik 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076944 lub 86117390 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 173 - (nr. 172).
DAWYDOWICZ, M. (Давыдович, M.) - (1909 - 17 luty 1945). Stopień nieznany. Mogiła nr. 207 - brak danych.
DEC, J. S. (Дец Ю. C.) - (1923 - 25 maj 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), 86077001. Mogiła nr. 236 - (nr. 235).
DRZUIROW, J. (Джуиров, Я.) - (1918 - 18 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076950 lub 86117394. Mogiła nr. 183 - (nr. 182).
DUBINSKIJ, ? (Дубинский, ?) - (1925 - 5 maj 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076908 lub 86117397 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 135 - (nr. 134).
DUBOŁAZOW, ? (Дуболазов, ?) - (1923 - 13 lipiec 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076942 lub 86117398 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 170 - (nr. 169).
DUDJAKOW, P. (Дудяков, П.) - (1915 - 21 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076895 lub 86117399 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 122 - (nr. 121).
DUNAJEW, S. A. (Дунаев, C. A.) - (1919 - 27 czerwiec 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076941 lub 86117400 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 169 - (nr. 168).
FIEDORENKO, J. (Федоренко, Я.) - (? - 26 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), nr. 86117651. Mogiła nr. 205 - (nr. 204).
FIEDOROSIEJEW, ? (Федоросеев, ?) - (1915 - 6 maj 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86117655. Mogiła nr. 220 - (nr. 219).
FIEDOROW, A. P. (Федоров, A. П.) - (1918 - 17 kwiecień 1945). Major gwardii (майор гв.), nr. 86076845 lub 86117652 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 73 - (nr. 72).
FIEDOROW, F. A. (Федоров, Ф. A.) - (1902 - 16 kwiecień 1945). Podpułkownik (подполковник), nr. 86077099 lub 86117653. Mogiła nr. 17 (w pierwszym przypadku numer mogiły jest nieprawidłowy, pod numerem 2 spoczywa żołnierz o zupełnie innym nazwisku).
FIEDOSIEJEW, S. (Федосеев, C.) - (1915 - 6 maj 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076991. Mogiła nr. 225 - (nr. 224).
FIEDOTOW, P. A. (Федотов, П. A.) (na płycie nagrobka widnieją nieprawidłowe inicjały) - (? - 13 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86117657. Mogiła nr. 11
FIELDMAN, NADIEŻDA (Фельдман, Надежда) - (1908 - 1945). Kapitan, służby medyczne (капитан, мед. службы), nr. 86076980 lub 86117658 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 214 - (nr. 213).
FITONIENKO, ? (Фитоненко, ?) - (1919 - 19 kwiecień 1945). Kapitan (капитан). Mogiła nr. 31 - brak danych.
FITONIENKO, ? (Фитоненко, ?) - (1922 - 17 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076803. Mogiła nr. 30 - (nr. 29).
FRAŁOWSKIJ, ? (Фраловский, ?) - (1916 - 19 kwiecień 1945). Kapitan gwardii (капитан гв.), 86117661. Mogiła nr. 188 - (nr. 187).
GALUSZKIN, ? (Галушкин, ?) - (1918 - 7 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076909 lub 86117364 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 136 - (nr. 135).
GANICZEW, N. (Ганичев, H.) - (1916 - 24 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076898 lub 86117366 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 125 - (nr. 124).
GANISIK. T. (Ганисик, Т.) - (1914 - 8 maj 1945). Kapitan (капитан), nr. 86076907 lub 86117365 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 134 - (nr. 133).
GAPAK, N. (Гапак, H.) - (1911 - 27 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86117367. Mogiła nr. 282 - (nr. 280).
GAPANKINA, J. (Гапанкина, Ю.) - (? - 21 kwiecień 1945). Porucznik, służby medyczne (лейтенант, мед. службы), 86077038 lub 86117368 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 277 - (nr. 275).
GAZAŁOW, W. (Газалов, В.) - (1924 - 6 maj 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076988 lub 86117363 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 222 - (nr. 221).
GIEBILASZWILI, ? (Гебилашвили, ?) - (1909 - 3 maj 1945). Starszy porucznik gwardii (ст. лейтенант гв.), nr. 86117371. Mogiła nr. 218 - (nr. 217).
GIELMANOW, ? (Гельманов, ?) - (1924 - 21 maj 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86077128 lub 86117372 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 317
GISZJAN, A. (Гишьян, A.) - (1915 - 15 kwiecień 1945) - w rosyjskich bazach danych widnieją inne daty śmierci: 30 marzec 1945 i 11 kwiecień 1945. Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076822 lub 86117374 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 49 - (nr. 48).
GLON, T. (Глон, T.) - (1918 - 19 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86117375. Mogiła nr. 271 - (nr. 269).
GNATOW, M (Игнатов, M.) - (1908 - 13 luty 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86077024. Mogiła nr. 258 - (nr. 257).
GOLGSZTEIJN, E. M. (Голгштейн, E. M.) - (1916 - 27 czerwiec 1945). Starszy porucznik, służby medyczne (ст. лейтенант, мед. службы), nr. 86117376. Mogiła nr. 332
GOŁUBIEW, W. P. (Голубев, B. П.) - (? - 29 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076977. Mogiła nr. 211 - (nr. 210).
GOŁUBJEW, D. (Голубев, Д.) - (1918 - 1 czerwiec 1945). Starszy porucznik-technik (ст. техник-лейтенант), nr. 86076920. Mogiła nr. 147 - (nr. 146).
GONCZAROW, P. D. (Гончаров, П. Д.) - 1918 - 1 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86077113 lub 86117379 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 38 - (nr. 37).
GORŁANOW, M. (Горланов, M.) - (1920 - 26 kwiecień 1945). Major gwardii (майор гв.), nr. 86117380. Mogiła nr. 127 - (nr. 126).
GOROCHOW, B. (Горохов, Б.) - (1924 - 23 luty 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86117382. Mogiła nr. 165 - (nr. 164).
GORODECKIJ, SAWELIJ, J. (Городецкий, Савелий Ю.) - (1906 - 3 luty 1945). Starszy porucznik gwardii (ст. лейтенант гв.), nr. 86076970 lub 86117381 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 203 - (nr. 202).
GRIGORIAN, P. (Григорян, П.) - (1918 - 20 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076882. Mogiła nr. 110 - (nr. 109).
GUSIEW, G. (Гусев, Г.) - (1923 - 2 maj 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076918 lub 86117387 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 145 - (nr. 144).
GUSIEW, N. (Гусев, H.) - (? - 1945). Kapitan (капитан), nr. 86076922 lub 86117388 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 149 - (nr. 148).
GUZIEJEW, IWAN PIETROWICZ (Гузиев, Иван Пиетрович) - (1916 - 30 maj 1945). Major (майор), nr. 86117384. Mogiła nr. 242 - (nr. 241).
ILIN, N. (Илин, H.) - (1924 - 21 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86117423. Mogiła nr. 197 - (nr. 196).
INDJUKOW, A. (Индюков, A.) - (1910 - 17 kwiecień 1945). Major (майор), nr. 86076799 lub 86117424 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 26 - (nr. 25).
ISAJENKO, S. J. - (1918 - 2 kwietnia 1945). Kapitan (капитан). Mogiła nr. 336 - brak danych.
IWANOW, A. P. (Иванов, A. П.) - (? - 9 sierpień 1945). Porucznik gwardii (лейтенант гв.), nr. 86077095 lub 86117417 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 334
IWANOW, D. S. (Иванов, Д. C.) - (1923 - 20 marzec 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86077089 lub 86117419 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 328
IWANOW, W. (Иванов, B.) - (1912 - 17 kwiecień 1945). Major (майор), nr. 86076868 lub 86117418 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 95 - (nr. 94).
IWANSZCZENKO, P. (Иванченко, П.) - (1918 - 13 maj 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86117420. Mogiła nr. 223 - (nr. 222).
JANOWSKIJ, J. (Яновский, Б.) - (1919 - 22 maj 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86077131. Mogiła nr. 309 - (nr. 307).
JEMIELIANOW, ? (Емельянов, ?) - (1915 - 16 kwiecień 1945). Major gwardii (майор гв.), nr. 86076863 lub 86117402 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 90 - (nr. 89).
JERETNIK, A. (Еретник, A.) - (1922 - 16 kwiecień 1945). Porucznik gwardii (лейтенант гв.), nr. 86117403. Mogiła nr. 89 - (nr. 88).
JEWSIEJEW, A. (Евсеев, A.) - (1918 - 17 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86117401. Mogiła nr. 105 - (nr. 104).
JUDOW, A. (Юдов, A.) - (1906 - 19 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86117685. Mogiła nr. 181 - (nr. 180).
JUROCZKIN, J. (Юрочкин, Я.) - (1918 - 21 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076841 lub 86117686 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 69 - (nr. 68).
LEONIENKO, J. (Леоненко, Я.) - (1925 - 19 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86117495. Mogiła nr. 296 - (nr. 294).
LIEWIN, D. J. - (1925 - 12 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант). Mogiła nr. 10 - brak danych.
LJARIJA, M. E. (Лория, M. E.) - (1920 - 7 maj 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86077007. Mogiła nr. 241 - (nr. 240).
LJATUSZIN, M. - (1912 - 16 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант). Mogiła nr. 104 - brak danych.
ŁOGINOW, W. (Логинов, B.) - (1912 - 20 maj 1945). Major (майор), nr. 86076940 lub 86117499 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 168 - (nr. 167).
KADACZNIKOW, ? (Кадачников, ?) - (1913 - 21 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), nr. 86117429. Mogiła nr. 115 - (nr. 114).
KALIMULIN, ? (Калимулин, ?) - (1920 - 6 czerwiec 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86077086 lub 86117431 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 325
KALINICZENKO, ? (Калиниченко, ?) - (1918 - 26 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86077050 lub 86117432 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 290 - (nr. 288).
KANCZYN, W. M. (Канчин, В. M.) - (1906 - 1 marzec 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076809 lub 86117434 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 36 - (nr. 35).
KAPUSTIN, D. (Капустин, Д.) - (1911 - 20 czerwiec 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86077092 lub 86117435 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 331
KARPOW, J. (Карпов, Я.) - (? - 10 maj 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86117436. Mogiła nr. 146 - (nr. 145).
KAWIERIN, W. S. (Каверин, B. C.) - (? - 28 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076976 lub 86117427 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 210 - (nr. 209).
KAZANCEW, A. (Казанцев, A.) - (1922 - 1 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86077043 lub 86117430 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 284 - (nr. 282).
KIKINCON, ? (Кикинцон, ?) - (1907 - 22 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86117439. Mogiła nr. 123 - (nr. 122).
KIPARISOW, ? (Кипарисов, ?) - (1892 - 21 kwiecień 1945). Major, służby medyczne (майор мед. службы), nr. 86076964 lub 86117440 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 198 - (nr. 197).
KIRICZENKO, P. (Кириченко, П.) - (1914 - 8 maj 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86077079 lub 86117441 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 319
KIRPICZNIKOW, ? (Кирпичников, ?) - (1899 - 10 maj 1945). Major, inżynier (майор), nr. 86076990 lub 86117442 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 224 - (nr. 223).
KLIMIENKOW, P. (Клименков, П.) - (1924 - 24 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076968. Mogiła nr. 201 - (nr. 200).
KLIMOW, S. J. (Климов, C. Я.) - (1922 - 18 czerwiec 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86077019 lub 86117444 ((w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 253 - (nr. 252).
KLUJEW, S. X. (Клюев, C. X.) - (1908 - 19 luty 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076928 lub 86117445 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 155 - (nr. 154).
KOCARIEW, ? (Коцарев, ?) - (1920 - 14 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076785 lub 86117462 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 12
KOCZJETYGOW, ? (Кочетыгов, ?) - (1914 - 16 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), nr. 86076870 lub 86117463 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 97 - (nr. 96).
KOCZUR, M. (Кочур, M.) - (1919 - 19 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076885 lub 86117465 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 113 - (nr. 112).
KORIAGIN, ? (Корягин, ?) - (1924 - 24 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076786. Mogiła nr. 13
KORNIEJEW, A. S. (Корнеев, A. C.) - (1920 - 4 maj 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076982 lub 86117455 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 216 - (nr. 215).
KORNIEW, A. (Корнев, A.) - (1920 - 4 maj 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076955 lub 86117454 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 189 - (nr. 188).
KOROLEW, J. (Королев, Ю.) - (1920 - 17 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076859. Mogiła nr. 86 - (nr. 85).
KOSZUBIEJ, B. (Кочубей, Б.) - (1915 - 16 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076837 lub 86117464 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 65 - (nr. 64).
KOTIELNIKOW, ? (Котельников, ?) - (1912 - 19 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076820. Mogiła nr. 47 - (nr. 46).
KOTLAR, A. W. (Котлар, A. B.)- (1916 - 29 kwiecień 1945). Major (майор), nr. 86076979. Mogiła nr. 213 - (nr. 212).
KOWALCZUK, ? (Ковальчук, ?) - (1922 - 21 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86077046. Mogiła nr. 286 - (nr. 284).
KOWALENKO, J. (Коваленко, Ю.) - (1923 - 16 maj 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076997. Mogiła nr. 232 - (nr. 231).
KOWALENKO, ? (Коваленко, ?) - (? - 16 kwiecień 1945). Wychowanek (воспитанник), nr. 86117446. Mogiła nr. 20 - (nr. 19).
KOWLENKO, ? (Ковленко, ?) - (1916 - 19 luty 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86117449. Mogiła nr. 256 - (nr. 255).
KOWNATOW, J. (Ковнатов, Я.) - (1917 - 27 czerwiec 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86117450. Mogiła nr. 329
KOZIEJ, A. (Козей, A.) - (1919 - 19 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076828 lub 86117451. Mogiła nr. 55 - (nr. 54).
KOZŁOW, P. W. (Козлов, П. B.) - (1928 - 13 kwiecień 1945). Kapitan, służby medyczne-lekarz (капитан мед. службы-врач), nr. 86076780 lub 86117452 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 7
KOZŁOW, P. T. (Козлов, П. Т.) - (1920 - 12 lipiec 1945). Kapitan (капитан), nr. 86076939 lub 86117453 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 167 - (nr. 166).
KRASILNIKOW, ? (Красильников, ?) - (1908 - 17 kwiecień 1945). Major (майор), 86077040. Mogiła nr. 281 - (nr. 279).
KRASILNIKOW, ? (Красильников, ?) - (1918 - 1 maj 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86077053 lub 86117467 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 293 - (nr. 291).
KRETOW, A. J. (Кретов, A. Я.) - (1916 - 6 luty 1945). Kapitan (капитан), nr. 86077010 lub 86117468 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 244 - (nr. 243).
KUBAREW, G. (Кубарев, Г.) - (1910 - 1 czerwiec 1945). Porucznik gwardii (лейтенант гв.), nr. 86076923 lub 86117469 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 150 - (nr. 149).
KUCENKO, P. (Куценко, П.) - (1912 - 17 maj 1945). Porucznik-technik (лейтенант-техник), nr. 86076996 lub 86117484 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 231 - (nr. 230).
KUDŁIN, B. (Кудрин, Б.) - (1922 - 23 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076897 lub 86117470 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 124 - (nr. 123).
KUDRIAWCEW, ? (Кудрявцев, ?) - (1923 - 21 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076891 lub 86117471 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 118 -  (nr. 117).
KUKTOJEW, K. (Куктоев, K.) - (1922 - 21 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), 86076958 lub 86117479 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 192  - (nr. 191).
KUROPATKIN, ? (Куропаткин, ?) - (1924 - 7 czerwiec 1945). Młodszy porucznik gwardii (мл. лейтенант гв.), nr. 86077085 lub 86117481 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 324
KUSOW, G. (Кусов, Г.) - (1916 - 19 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076844 lub 86117482 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 72 - (nr. 71).
KUTOWSKIJ, ? (Кутовский, ?) - (? - 24 kwiecień 1945). Starszy porucznik gwardii (ст. лейтенант гв.), nr. 86076971. Mogiła nr. 204 - (nr. 203).
KUZIN, A. (Кузин, A.) - (? - 19 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076947 lub 86117472 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 180 - (nr. 179).
KUZMIN, F. (Кузмин, Ф.) - (1925 - 5 czerwiec 1945). Porucznik (лейтенант). Mogiła nr. 323 - brak danych.
KUZMIN, J. (Кузмин, Ю.) - (1924 - 19 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86077037. Mogiła nr. 276 - (nr. 274).
KUZMISZEW, ? (Кузмишев, ?) - (1923 - 22 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86117473. Mogiła nr. 121 - (nr. 120).
KUZNICZENKOW, ? (Кузниченков, ?) - (1914 - 26 kwiecień 1945). Starszy porucznik gwardii (ст. лейтенант гв.), nr. 86117475. Mogiła nr. 202 - (nr. 121).
KUZNIECOW, A. (Кузнецов, A.) - (1923 - 1 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86077042 lub 86117474 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 283 - (nr. 281).
KWITKO, K. (Квитко, K.) - (1904 - 17 kwiecień 1945). Major gwardii (майор гв.), nr. 86076846 lub 86117438 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 74 - (nr. 73).
LAWROW, A. F. (Лавров, A. Ф.) - (1914 - 16 luty 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076931 lub 86117485 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 158 - (nr. 157).
LEBIEDIEW, A. (Лебедев, A.) - (? - 3 maj 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86077061 lub 86117490 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 302 - (nr. 300).
LEMESZKO, FEDOR (Лемешко, Федор) - (16 maj 1913 - 23 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), nr. 86117494. Mogiła nr. 78 - (nr. 77).
LESZCZEW, A. (Лещев, A.) - (1918 - 19 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86077039. Mogiła nr. 278 - (nr. 276).
LEWIN, M. J. (Левин, M. Ю.) - (1918 - 28 kwiecień 1945). Starszy porucznik gwardii (ст. лейтенант гв.), nr. 86077047 lub 86117492 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 287 - (nr. 285).
LJATUSZKIN, M. (Латушкин, M.) - (1912 - 16 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), nr. 86076797. Mogiła nr. 24 - (nr. 23).
LOGINOW, M. (Логинов, M.) - (1906 - 3 maj 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076981 lub 86117500 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 215 - (nr. 214).
ŁANCOW, B. (Ланцов, Б.) - (1912 - 17 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076831 lub 86117487 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 58 - (nr. 57).
ŁASKOW, A. (Ласков, A.) - (1918 - 16 czerwiec 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86077017 lub 86117488 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 251 - (nr. 250).
ŁASOW, A. (Ласов, A.) - (1918 - 19 kwiecień 1945). Major (майор), nr. 86117489. Mogiła nr. 274 - (nr. 272).
ŁOPATIN, K. (Лопатин, K.) - (1911 - 16 kwiecień 1945). Major gwardii (майор гв.), nr. 86076829 lub 86117501 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 56 - (nr. 55). W bazie danych pod numerem mogiły 56 widnieje nazwisko PONOW P. M. (Понов П. M) - na cmentarzu nie ma mogiły z takim nazwiskiem.
ŁUBINIEC, S. (Лубинец, C.) - (1905 - 13 luty 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86077016 lub 86117502 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 250 - (nr. 249).
ŁUKASZENJA, A. (Лукашеня, A.) - (1908 - 30 marzec 1945). Podpułkownik gwardii. (подполковник гв.), nr. 86076847 lub 86117503 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 75 - (nr. 74).
ŁYCZAGIN, ? (Лычагин, ?) - (1922 - 21 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076890 lub 86117505 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 117 - (nr. 116).
ŁYSIENKOW, J. (Лысенков, Ю.) - (1915 - 18 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076876 lub 86117504 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 103 -  (nr. 102).
MAKARIKOW, ? (Макариков, ?) - (1922 - 2 czerwiec 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86077006. Mogiła nr. 240 - (nr. 239).
MALYSZEW, W. (Малышев, B.) - (1924 - 4 maj 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076905 lub 86117511 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 132 - (nr. 131).
MAMANTOW, ? (Мамантов, ?) - (1922 - 18 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), nr. 86117512. Mogiła nr. 33 - (nr. 32).
MANRZOSOW, J. (Манжосов, Ю.) - (? - 20 maj 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076951. Mogiła nr. 184 - (nr. 183).
MARCZENKO, TIMOFEJ ANDREJEWICZ (Марченко, Тимофей Андреевич) - (1905 - 2 maj 1945). Szeregowy (рядовой), nr. 86077150. Mogiła nr. 261 - (nr. 259).
MARCZENKO, W. (Марченко, B.) - (1924 - 16 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076916 lub 86117519 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 143 - (nr. 142).
MARCZENKO, S. J. (Марченко, C. Я.) - (1912 - 2 październik 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86117520. Mogiła nr. 172 - (nr. 171).
MARGULENKO, ? (маргуленко, ?) - (1912 - 16 kwiecień 1945). Starszy porucznik gwardii (ст. лейтенант гв.). Mogiła nr. 23 - brak danych.
MARGOLIN, S. (Марголин, C.) - (1910 - 7 czerwiec 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86117516. Mogiła nr. 161 - (nr. 160).
MARWIN, A. (Марвин, A.) - (1914 - 2 kwiecień 1945). Starszyna (cтаршина). Mogiła nr. 19 - brak danych.
MASATOW, A. (Масатов, A.) - (1924 - 19 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86117522. Mogiła nr. 114 - (nr. 113).
MAZARENKO, A. (Мазаренко, A.) - (1921 - 16 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86117508. Mogiła nr. 96 - (nr. 95).
MIELIKOW, ? (Меликов, ?) - (1911 - 7 wrzesień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86117525. Mogiła nr. 174 - (nr. 173).
MIETINSKIJ, ? (Метинский, ?) - (1918 - 18 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076881 lub 86117527 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 109 - (nr. 108).
MILENKOW, A. (Миленков, A.) - (1905 - 18 kwiecień 1945). Major (майор), nr. 86076798 lub 86117528 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 25 - (nr. 24).
MIROŃCZUK, MICHAIŁ MEFODJEWICZ (Мироньчук, Михаил Мефодьевич) - (1911 - 16 kwiecień 1945), na płycie nagrobnej widnieje nieprawidłowa data urodzin - 1928 r. Porucznik (лейтенант), nr. 86117529. Mogiła nr. 15
MIROSZNICZENKO, ? (Мирошниченко, ?) - (1920 - 2 maj 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076903 lub 86117530 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 130 - (nr. 129).
MITIN, K. (Митин, K.) - (1919 - 17 kwiecień 1945). Major gwardii (майор гв.), nr. 86076834 lub 86117531 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 62 - (nr. 61).
MOCNYJ, A. (Моцный, A.) - (1924 - 6 maj 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076987 lub 86117533 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 221 - (nr. 220).
MONOSIPOW, ? (Моносипов, ?) - (? - 12 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), 86077034. Mogiła nr. 272 - (nr. 270).
MUCHAMIEDRZANOW, ? (Мухамеджанов, ?) - (1919 - 1 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076893 lub 86117541 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 120 - (nr. 119).
MUDRAZIMA, FARIDA IZMAIŁOWNA (Мудразина, Фарида Измаиловна) - (1926 - 24 marzec 1945). Stopień nieznany, nr. 86117535. Mogiła nr. 268 - (nr. 265).
MURASZOW, JEGOR, J. (Мурашов, Егор Ю.) - (1916 - 7 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076816 lub 86117538 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 43 - (nr. 42).
MURAWJOW, A. (Муравьев, A.) - (1910 - 16 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), nr. 86117537. Mogiła nr. 28 - (nr. 27).
MURCJEW, N. (Мурцев, H.) - (1920 - 17 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076874 lub 86117539 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile).Mogiła nr. 101 - (nr. 100).
MUSALIAN, A. (Мусалян, A.) - (1903 - 22 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), nr. 86076962 lub 86117540 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 196 - (nr. 195).
NAJDAŁOW, J. (Найдалов, Я.) - (1912 - 29 kwiecień 1945). Starszy porucznik gwardii (ст. лейтенант гв.), nr. 86076974 lub 86117543 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 208 - (nr. 207).
NAZAROW, W. (Назаров, B.) - (1912 - 12 maj 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076993 lub 86117542 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 228 - (nr. 227).
NIEKRASOW, Ł. (Некрасов, Л.) - (? - 3 maj 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86077059 lub 86117544 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 300 - (nr. 298).
NIELJUBOW, ? (Нелюбов, ?) - (? - 16 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076825 lub 86117545 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 52 - (nr. 51).
NIESTORENKO, ? (Несторенко, ?) - (1924 - 6 czerwiec 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86077087 lub 86117546 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 326
NIKOLAJEWICZ, W. - (1922 - 30! luty 1945). Porucznik (лейтенант). Mogiła nr. 227 - brak danych.
NOSAJEW, A. M. (Носаев, A. M.) - (? - 23 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86117550. Mogiła nr. 128 - (nr. 127).
NOWIKOW, P. (Новиков, П.) - (1916 - 2 czerwiec 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86077083 lub 86117548 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 322
OGIEROW, WIKTOR E. (Огеров, Виктор E.) - (1924 - 4 kwiecień 1945). Porucznik gwardii (лейтенант гв.), nr. 86076776 lub 86117551 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 2
OLINIEW, T. W. (Олиниев, T. B.) - (4 luty 1902 - 1 czerwiec 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86117553. Mogiła nr. 160 - (nr. 159).
OZIEROW, J. S. (Озеров, Ю. C.) - (1912 - 7 czerwiec 1945). Porucznik gwardii (лейтенант гв.), nr. 86076934. Mogiła nr. 162 - (nr. 161).
PACHOMOW, A. W. (Пахомов, А. B.) - (1924 - 30 maj 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86117562. Mogiła nr. 235 - (nr. 234).
PAŁAGUŁOW, ? (Палагулов, ?) - (1920 - 16 kwiecień 1945). Porucznik, służby medyczne (лейтенант мед. службы), nr. 86076800 lub 86117555 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 27 - (nr. 26).
PAŁANOW, S. P. (Паланов, C. П.) - (? - ?). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076808. Mogiła nr. 35 - (nr. 34).
PINACHIN, ? (Пинахин, ?) - (1922 - 17 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), nr. 86117569. Mogiła nr. 60 - (nr. 59).
PANKRATOW, ? (Панкратов, ?) - (1921 - 9 luty 1945). Porucznik gwardii (лейтенант гв.), nr. 86077013 lub 86117557 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 247 - (nr. 246).
PANOW, P. M. (Панов, П. M.) - (1922 - 17 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86117559. Mogiła nr. 57 - (nr. 56).
PARCHOMIENKO, ? (Пархоменко, ?) - (1911 - 24 maj 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86077078 lub 86117561 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 318
PARUŁOW, B. (Парулов, Б.) - (1922 - 21 luty 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076957 lub 86117560 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 191 - (nr. 190).
PICZUJEW, P. J. (Пичуев, П. Ю.) - (? - ?). Porucznik (лейтенант), nr. 86076925 lub 86117570 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 152 - (nr. 151).
PIECZENIN, IWAN (Печенин, Иван) - (1922 - 27 luty 1945). Stopień nieznany, nr. 86117566. Mogiła nr. 337
PIEDREZOW, N. - (1921 - 21 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант). Mogiła nr. 193- brak danych.
PIEREŻOGIN, ? (Перожогин, ?) - (1918 - 13 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), nr. 86117563. Mogiła nr. 229 - (nr. 228).
PIETRISZCZEW, ? (Петрищев, ?) - (1923 - 22 maj 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86077077 lub 86117565 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 316
PIWOTSKIJ, ? (Пивотский, ?) - (1919 - 1 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86117567. Mogiła nr. 40 - (nr. 39).
PLETNIEW, NIKOŁAJ (Плетнев, Николай) - (1915 - 29 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076813 lub 86117571 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 39 - (nr. 38).
PŁOCHOTNIAK, ? (Плохотняк, ?) - (? - 17 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076873. Mogiła nr. 100 - (nr. 99).
PODZOŁKOW, P. (Подзолков, П.) - (1919 - 15 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076946 lub 86117574 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 179 - (nr. 178).
POLKOW, A. N. (Полков, A. H.) - (? - 19 luty 1945). Kapitan, inżynier (капитан), nr. 86117576. Mogiła nr. 255 - (nr. 254).
POLANSKIJ, ? (Полянский, ?) - (1925 - 18 maj 1945). Starszy porucznik gwardii (ст. лейтенант гв.), nr. 86117578. Mogiła nr. 306 - (nr. 304).
POPKO, GRIGORIJ TIMOFIEJEWICZ (Попко, Григорий Тимофеевич) - (1916 - 15 kwiecień 1945). Stopień nieznany, nr. 86077107 lub 86117579 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 177 - (nr. 176).
POPOW, A. D. (Попов, A. Д.) - (? - 8 lipiec 1945). Starszyna (старшина), nr. 86077031. Mogiła nr. 265 - (nr. 262).
PROŃ, J. W. (Пронь, Ю. B.) - (1912 - 11 maj 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076913. Mogiła nr. 140 - (nr. 139).
PRUSZKOWSKIJ, ? (Прушковский, ?) - (1908 - 3 maj 1945). Kapitan (капитан), nr. 86117582. Mogiła nr. 219 - (nr. 219).
PYMLIK, ELENA, N. (Пымлик, Елена H.)- (? - 19 wrzesień 1945). Mje...?, nr. 86077026. Mogiła nr. 260 - (nr. 258).
RAJCHMANN, J. (Райхман, Я.) - (1918 - 19 luty 1945). Kapitan (капитан), nr. 86117584. Mogiła nr. 254 - (nr. 253).
RESZETNIAAK, K. (Решетняк, K.) - (? - 20 kwiecień 1945). Starszy porucznik gwardii (ст. лейтенант гв.), nr. 86076836 lub 86117587 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 64 - (nr. 63).
REWIENKO, ? (Ревенко, ?) - (1920 - 16 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076858 lub 86117585 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 85 - (nr. 84).
RIESZETNIKOW, ? (Решетников, ?) - (1920 - 16 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076787 lub 86117586 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 14
ROGNIKOW, N. (Родников, H.) - (? - 12 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076867. Mogiła nr. 94 - (nr. 93).
ROLOWIERSKIJ, ? - (? - 16 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант). Mogiła nr. 87 - brak danych.
ROZBIERG, CH. (Розберг, X.) - (1912 - 6 maj 1945). Kapitan (капитан), nr. 86077062 lub 86117590 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 303 - (nr. 301).
RUBINSZTIEJON, ? (Рубинштейн, ?) - (? - 23 kwiecień 1945). Młodszy porucznik-technik (мл. лейтенант-техник), nr. 86076967 lub 86117592 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 200 - (nr. 199).
RYRZIKOW, P. (Рыжиков, П.) - (? - 4 maj 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076910 lub 86117594 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 137 - (nr. 136).
RYŻIK, J. F. (Рыжик, Ю. Ф.) - (1927 - 7 maj 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86077060 . Mogiła nr. 301 - (nr. 299).
SAFIROW, P. (Сафиров, П.) - (1914 - 18 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076835 lub 86117601 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 63 - (nr. 62).
SAFUTIN, M. (Сафутин, M.) - (1912 - 20 maj 1945). Starszy porucznik gwardii (ст. лейтенант гв.), nr. 86077071 lub 86117602 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 312 - (nr. 310).
SALMIN, A. G. (Салмин, A. Г.) - (1904 - 19 maj 1945). Major (майор), nr. 86077067 lub 86117598 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 308 - (nr. 306).
SIŁANTIJEW, W. (Силантьев, B.) - (1914 - 25 luty 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86077028 lub 86117611. Mogiła nr. 263 - (nr. 261).
SITAJEW, J. F. - (1919 - 27 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант). Mogiła nr. 129- brak danych.
SAMOJŁOW, J. (Самойлов, Ю.) - (? - 18 maj 1945). Starszy porucznik gwardii (ст. лейтенант гв.), nr. 86077066. Mogiła nr. 307 - (nr. 305).
SAZIJKIN, J. K. (Сажикин, Ю. K.) - (1918 - 20 kwiecień 1945). Major (майор), nr. 86076871. Mogiła nr. 98 - (nr. 97).
SIDORENKO, ? (Сидоренко, ?) - (1920 - 18 maj 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86077070 lub 86117610 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 311 - (nr. 309).
SIEBASTIJANIK, ? (Себастьяник, ?) - (1902 - 5 czerwiec 1945). Kapitan (капитан), nr. 86077014 lub 86117604 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 248 - (nr. 247).
SIEMIENIEC, W. (Семенец, B.) - (1925 - 2 maj 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86117605. Mogiła nr. 206 - (nr. 205).
SIEMIENOW, A. (Семенов, A.) - (1915 - 26 maj 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86077003 lub 86117606 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 238 - (nr. 237).
SIEMOTUSOW, GENNADIJ, A. (Сематрусов, Геннадий, A.), inne nazwisko w bazie danych i na płycie pomnika - (1925 - 3 kwiecień 1945). Porucznik gwardii (лейтенант гв.), nr. 86076779. Mogiła nr. 5
SIEREGIN, N. (Серегин, H.) - (1907 - 22 kwiecień 1945). Major (майор), nr. 86117608. Mogiła nr. 194 - (nr. 193).
SIROTIN, A. (Сиротин, A.) - (1915 - 5 maj 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86077074 lub 86117613 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 315 - (nr. 313).
SITKIN, ? (Ситкин, ?) - (? - ?). Kapitan (капитан), nr. 86076810 lub 86117615 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 37 - (nr. 36).
SITNIK, J. (Ситник, Ю.) - (1918 - 17 kwiecień 1945). Starszy porucznik gwardii (ст. лейтенант гв.), nr. 86076832. Mogiła nr. 59 - (nr. 58).
SIWAKOW, F. A. (Сиваков, Ф. A.) - (1915 - 15 kwiecień 1945). Major gwardii (майор гв.), nr. 86076861 lub 86117609 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 88 - (nr. 87).
SKAŻENCEW, ? (Скаженцев, ?) - (1921 - 19 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076884. Mogiła nr. 112 - (nr. 111).
SMIRNOW, W. (Смирнов, B.) - (1918 - 15 czerwiec 1945). Porucznik-technik (лейтенант-техник), nr. 86077015 lub 86117619 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 249 - (nr. 248).
SOŁODKIN, ? (Солодкин, ?) - (1905 - 19 kwiecień 1945). Major (майор), nr. 86076883 lub 86117621 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 111 - (nr. 110).
SOŁOMKO, ? (Соломко, ?) - (1920 - 4 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86117622. Mogiła nr. 18
SPICZKIN, M. (Спичкин, M.) - (1912 - 17 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), nr. 86117623. Mogiła nr. 91 - (nr. 90).
STARODYB, P. (Стародуб, П.) - (1920 - 2 maj 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076915 lub 86117625 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 142 - (nr. 141).
STAWINSKIJ, IZIDOR (Ставинский, Изидор) - (1920 - 29 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86117624. Mogiła nr. 212 - (nr. 211).
STRIEŁNIKOW, ? (Стелников, ?) - (1921 - 21 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86117626. Mogiła nr. 116 - (nr. 115).
SUDAKOW, B. (Судаков, Б.) - (1923 - 12 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076782 lub 86117629 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 9
SZAŁADIN, BORIS B. (Шаландин, Борис Б.) - (1923 - 6 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076854 lub 86117674 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 81 - (nr. 80).
SZAPILO. F. (Шапило, Ф.) - (1903 - 22 maj 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86077073 lub 86117675 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 314 - (nr. 312).
SZAPKIN, J. W. (Шапкин, Ю. B.) - (? - 29 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86076975. Mogiła nr. 209 - (nr. 208).
SZAPOWAŁOW, ANATOLIJ A. (Шаповалов, Анатолий A.) - (1924 - 10 marzec 195). Porucznik (лейтенант), nr. 86076849. Mogiła nr. 77 - (nr. 76).
SZCZEDROW, D. M. (Щедров, Д. M.) - (1911 - 15 maj 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86117683. Mogiła nr. 230 - (nr. 229).
SZCZERBAKOW, ? (Щербаков, ?) - (1913 - 20 maj 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86077072 lub 86117684 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 313 - (nr. 311).
SZEWIELIN, ALEXANDER S. (Шевелин, Александр C.) - (1924 - 4 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86076855 lub 86117679 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 82 - (nr. 81).
SZIŁOW, P. (Шилов, П.) - (1914 - 5 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076823 lub 86117680 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 50 - (nr. 49).
SZULGA, G. N. (Шульга, Г. H.) - (1913 - 6 maj 1945). Major (майор), nr. 86076911 lub 86117681 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 138 - (nr. 137).
SZULGA, N. (Шульга, Н.) - (1913 - 13 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), nr. 86076965 lub 86117682 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 199 - (nr. 198).
SZWIEC, A. G. (Швец, A. Г.) - (1914 - 6 maj 1945). Kapitan (капитан), nr. 86076906 lub 86117678 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 133 - (nr. 132).
TARABIN, ? (Тарабин, ?) - (1923 - 12 marzec 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86117631. Mogiła nr. 46 - (nr. 45).
TARASOW, IWAN, M. (Тарасов, Иван M.) - (1902 - 7 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076817 lub 86117632 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 44 - (nr. 43).
TICHONOW, N. (Тихонов, H.) - (1920 - 2 czerwiec 1945). Kapitan (капитан), nr. 86077080, 86077129 lub 86117638 (w bazach danych widnieje trzech! żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 320
TIEMNIKOW, K. - (1917 - 12 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант). Mogiła nr. 8 - brak danych.
TIEJLEPIAN, ? (Тейлепян, ?) - (1920 - 16 kwiecień 1945). Starszy porucznik gwardii (ст. лейтенант гв.), nr. 86076795. Mogiła nr. 22 - (nr. 21).
TIMOFIEJEW, PAWEŁ (Тимофеев, Павел) - (1914 - 2 kwiecień 1945). Porucznik gwardii (лейтенант гв.), nr. 86076777 lub 86117635 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 3
TJUTJUNJUK, P. (Тютюнюк, П.) - (1925 - 6 maj 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86077063 lub 86117647 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 304 - (nr. 302).
TKACZ, KONSTANTIN MICHAJLOWICZ (Ткач, Константин Михайлович) - (1910 - 24 marzec 1945). Stopień nieznany, nr. 86077152 lub 86117639 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 266 - (nr. 263).
TONKIN, J. (Тонких, Ю.) inne nazwisko w bazie danych i na płycie pomnika - (1924 - 19 kwiecień 1945), nr. 86077036. Młodszy porucznik (мл. лейтенант). Mogiła. nr. 275 - (nr. 273).
TRAURIN, G. (Траурин, Г.) - (1911 - 20 luty 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86117642. Mogiła nr. 156 - (nr. 155).
TRESKOW, G. (Тресков, Г.) - (1916 - 8 maj 1945). Kapitan (капитан), nr. 86076904 lub 86117643 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 131 - (nr. 130).
TRUNOW, ? (Трунов, ?) - (1919 - 1 maj 1945). Kapitan (капитан), nr. 86117645. Mogiła nr. 292 - (nr. 292).
TYMOSZENKO, SIDOR GAWRIŁOWICZ (Тимошенко, Сидор Гаврилович) - (4 luty 1902 - 27 kwiecień 1945 (ranny 24.04.1945), umarł od ran). Urodzony: Kijów, Ukraina (Киев, Украинская ССР). Data i miejsce powołania: 1941 r., Kijów, Stalinskiy RVK, Ukrainskaya SSR (Сталинский РВК, Украинская ССР, г. Киев, Сталинский р-н). Starszyna (старшина), nr. 4985164. Mogiła nr. 41
USZKOW, N. K. (Ушков, H. K.) - (1924 - 2 czerwiec 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86117650. Mogiła nr. 321
WASILIENKO, ? (Василиенко, ?) - (1914 - 18 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант). Mogiła nr. 154
WASILIEW, J. - (1908 - 22 czerwiec 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант). Mogiła nr. 164- brak danych.
WASOWNIKOW, ? (Васовников, ?) - (1900 - 9 czerwiec 1945). Kapitan (капитан), nr. 86077018 lub 86117351 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 252 - (mogiła nr. 251).
WOKŁAMOW, LEW A. (Вокламов, Лев A.) - (1921 - 19 wrzesień 1945). Porucznik gwardii (лейтенант гв.), nr. 86077025 lub 86117354 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 259 - (mogiła nr. 258).
WIESOŁOW, IGOR, JAKOWLEWICZ (Весолов, Игорь Яковлевич) - (1923 - 5 kwiecień 1945), nr. 86117352. Starszy porucznik (ст. лейтенант). Mogiła nr. 42 - (mogiła nr. 41).
WITOWTOW, ANATOLIJ (Витовтов, Анатолий) - (1911 - 5 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), nr. 86117353. Mogiła nr. 80 - (mogiła nr. 78).
WITOWTOW, ANATOLIJ (Витовтов, Анатолий Кондратьевич) - (1911 - 5 kwiecień 1945). Urodzony: Mikołajów, Ukraina (Николаев, Украинская ССР). Koszary macierzyste: Odessa. 282. Batalion inżyniersko-saperski, 19. Brygada inżyniersko-saperska. Kapitan (капитан, админ.), nr. 65336364. Mogiła nr. 79 - (mogiła nr. 17).
WOŁKOW, N. W. (Волков, Н. В.) - (1923 - 27 kwiecień 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86077048. Mogiła nr. 288 - (mogiła nr. 286).
WOŁODIN, W. (Володин, В.) - (1918 - 17 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076865. Mogiła nr. 92 - (mogiła nr. 91).
WOŁOW, A. (Волов, А.) - (? - 20 maj 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86117355. Mogiła nr. 185 - (mogiła nr. 184).
WOSTRIEKOWOW, J. M. (востриековов, Я. М.) - (1924 - 11 marzec 1945). Młodszy porucznik (мл. лейтенант), nr. 86117360. Mogiła nr. 48 - (mogiła nr. 47).
WYROSTOW, ? (Выростов, ?) - (1902 - 13 marzec 1945). Major gwardii (майор гв.), nr. 86076818 lub 86117361 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 45 - (mogiła nr. 44).
ZACHARAROW, D. (Захараров, Д.) - (1918 - 19 kwiecień 1945). Porucznik (лейтенант). Mogiła nr. 305 - brak danych.
ZADOŁOŻNY, M. (Задоложный, М.) - (? - 2 kwiecień 1945). Stopień nieznany, nr. 86077139. Mogiła nr. 6
ZAJCEW, P. M. (Зайцев, П. М.) - (1922 - 22 maj 1945). Porucznik (лейтенант), nr. 86077002. Mogiła nr. 237 - (mogiła nr. 236).
ZARIN, JURIJ (Эарин, Юрий) - (? - 15 kwiecień 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076824. Mogiła nr. 51 - (mogiła nr. 50).
ZAROW, J. W. (Заров, Ю. B.) - (1916 - 2 maj 1945). Starszy porucznik (ст. лейтенант), nr. 86076983lub 86117411 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 217 - (mogiła nr. 216).
ZONOW, N. (Зонов, Н.) - (1915 - 19 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), nr. 86076880. Mogiła nr. 108 - (mogiła nr. 107).
WASILIENKO, P. (Василенко, П.) - (1914 - 18 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), nr. 86076807. Mogiła nr. 34 - (mogiła nr. 33).
WASILKOWSKIJ, WASILIJ (Васильковский, Василий) - (? - 2 kwiecień 1945). Kapitan gwardii (капитан гв.). Mogiła nr. 4 - brak danych.
ZAWAGORODNIEW, D. G. (Завагородниев, Д. Г.) - (? - 18 kwiecień 1945). Porucznik gwardii (лейтенант гв.), nr. 86117404. Mogiła nr. 71 - (mogiła nr. 70).
ZAWGORODNIJ, K. P. (Завгородний, К. П.) - (1914 - 26 luty 1945). Major (майор), nr. 86076956 lub 86117405 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). Mogiła nr. 190 - (mogiła nr. 189).
ZAWIAŁOW, W. (Завялов, В.) - (1910 - 23 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), nr. 86117406. Mogiła nr. 285 - (mogiła nr. 283).
ZAWJATOW, A. (Завьялов, A.) - (1914 - 25 czerwca 1945). Major (майор), nr. 86077991. Mogiła nr. 330
ZLEBIN, W. G. (Злебин, В. Г.) - (1921 - 17 kwiecień 1945). Kapitan (капитан), nr. 86117415. Mogiła nr. 166 - (mogiła nr. 165).
ŻOŁNIERZ NIEZNANY. Mogiła nr. 61 - zdarte napisy na tablicy
ŻOŁNIERZ NIEZNANY. Mogiła nr. 106
ŻOŁNIERZ NIEZNANY. Mogiła nr. 153
ŻOŁNIERZ NIEZNANY. Mogiła nr. 159
ŻOŁNIERZ NIEZNANY. Mogiła nr. 171
ŻOŁNIERZ NIEZNANY. Mogiła nr. 175
ŻOŁNIERZ NIEZNANY. Mogiła nr. 176
ŻOŁNIERZ NIEZNANY. Mogiła nr. 178
ŻOŁNIERZ NIEZNANY. Mogiła nr. 187
ŻOŁNIERZ NIEZNANY. Mogiła nr. 269
ŻOŁNIERZ NIEZNANY. Mogiła nr. 270 - zerwana tablica nagrobka
ŻOŁNIERZ NIEZNANY. Mogiła nr. 273
ŻOŁNIERZ NIEZNANY. Mogiła nr. 279 - zdarte napisy na tablicy
ŻOŁNIERZ NIEZNANY. Mogiła nr. 280
ŻOŁNIERZ NIEZNANY. Mogiła nr. 299
ŻOŁNIERZ NIEZNANY. Mogiła nr. 335

Mogiła nr 1 (zbiorowa) - 351 pochowanych, a na niej kilka nazwisk:

GARBAR, NIKOLAJ DEMIDOWICZ (Гарбар, Николай Демидович) - (1906 - 26 kwiecień 1945). Stopień nieznany, nr. 86077169 lub 86117369 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile).
GARBAR, TIMOFIEJEW GRIGORJEWICZ (Гарбар, Тимофей Григорьевич) - (1923 - 25 styczeń 1946). Szeregowy (рядовой), nr. 20433771, 86077140 lub 86117370 (w bazach danych widnieje trzech! żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile).
IGNATOW, IWAN FEDOROWICZ (Игнатов, Иван Федорович) - (1922 - 9 luty 1945).
Starszy sierżant (старший сержaнт), nr. 86077168 lub 86117421 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile).
JAKOWLEW, NIKOLAJ ALEKSANDROWICZ (Яковлев, Николай Александрович) - (1924 - 19 maja 1945). Stopień nieznany, nr. 66947228 lub 66949891 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile).
KOROLEWNINKOW, ALEKSANDR GRIGORJEWICZ (Коробейников, Александр Григорьевич) - (1911 - 18 marzec 1945). Stopień nieznany, nr. 66947210, 66949872 lub 86077162 (w bazach danych widnieje trzech! żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile).
KOROTKOW, IWAN IWANOWICZ (Коротков, Иван Иванович) - (1919 - 20 luty 1945). Stopień nieznany, nr. 66947211 lub 66949873 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile).
MAZUROK, EWGENIJ SEMENOWICZ (Мазурок, Евгений Семенович) - (? - ?). Szeregowy (рядовой), nr. 86077108.
MUZYCZUK, KIRILL NAUMOWICZ (Музычук, Кирилл Наумович) - (1904 - 18 luty 1945). Stopień nieznany, nr. 66947217 lub 66949879 (w bazach danych widnieje dwóch żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile).
MOSKALIJUK, WASILIJ ANDREJEWICZ (Москалюк, Василий Андреевич) - (1904 - 11 luty 1945). Stopień nieznany, nr. 66947216, 66949878 lub 86117532 (w bazach danych widnieje trzech! żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile).
SLJUSAREW, WASILIJ FEDOROWICZ (Слюсарев, Василий Федорович) - (1927 - 16 czerwiec 1945). Stopień nieznany, nr. 66947222, 66949885, 86077165 lub 86117618 (w bazach danych widnieje czterech! żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile).
SUHAREW, IWAN WASILJEWICZ (Сухарев, Иван Васильевич) - (1925 - 19 luty 1945). Szeregowy (рядовой), nr. 68487634, 86077138 lub 86117630 (w bazach danych widnieje trzech! żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile).
TRISKA, GGRIGORIJ ANISIMOWICZ (Триска, Григорий Анисимович) - (1900 - 18 luty 1945). Stopień nieznany, nr. 66947225, 66949888, 86077166 lub 86117644 (w bazach danych widnieje czterech! żołnierzy o tych samych danych, ale o różnych numerach identyfikacyjnych przypisanych tej samej mogile). 

Zdjęcie przedstawia pojedynczą mogiłę jednego z pochowanych.
Na cmentarzu spoczywa: 

2 podpułkowników, 32 majorów, 49 kapitanów, 73 starszych poruczników, 80 poruczników, 73 młodszych poruczników, 3 starszynów, 1 starszy sierżant, 4 szeregowych, 1 wychowanek, 1 stopień nieczytelny i 15 żołnierzy o nieznanym stopniu.

Polegli według daty: 

Styczeń: 26.01.1945 (1 poległy), 29.01.1945 (2).
Luty: 03.02.1945 (1), 06.02.1945 (1), 09.02.1945 (2), 11.02.1945 (1), 13.02.1945 (2), 16.02.1945 (1), 17.02.1945 (1), 18.02.1945 (2), 19.02.1945 (6), 20.02.1945 (3), 21.02.1945 (1), 23.02.1945 (1), 25.02.1945 (1), 26.02.1945 (1), 27.02.1945 (1).
Marzec: 01.03.1945 (1), 10.03.1945 (1), 11.03.1945 (1), 12.03.1945 (1), 13.03.1945 (1), 16.03.1945 (1), 18.03.1945 (1), 20.03.1945 (1), 24.03.1945 (2), 30.03.1945 (1).
Kwiecień: 01.04.1945 (5), 02.04.1945 (5), 03.04.1945 (1), 04.04.1945 (3), 05.04.1945 (4), 06.04.1945 (1), 07.04.1945 (3), 12.04.1945 (5), 13.04.1945 (4), 14.04.1945 (2), 15.04.1945 (6), 16.04.1945 (27), 17.04.1945 (24), 18.04.1945 (12), 19.04.1945 (20), 20.04.1945 (4), 21.04.1945 (13), 22.04.1945 (4), 23.04.1945 (5), 24.04.1945 (5), 25.04.1945 (1), 26.04.1945 (6), 27.04.1945 (4), 28.04.1945 (2), 29.04.1945 (7), 30.04.1945 (2).
Maj: 01.05.1945 (3), 02.05.1945 (7), 03.05.1945 (5), 04.05.1945 (4), 05.05.1945 (2), 06.05.1945 (8), 07.05.1945 (2), 08.05.1945 (4), 10.05.1945 (3), 11.05.1945 (1), 12.05.1945 (2), 13.05.1945 (1), 15.05.1945 (2), 16.05.1945 (1), 17.05.1945 (1), 18.05.1945 (4), 19.05.1945 (1), 20.05.1945 (6), 21.05.1945 (1), 22.05.1945 (4), 24.05.1945 (1), 25.05.1945 (3), 26.05.1945 (1), 29.05.1945 (1), 30.05.1945 (2), 31.05.1945 (1).
Czerwiec: 01.06.1945 (3), 02.06.1945 (4), 03.06.1945 (1), 05.06.1945 (3), 06.06.1945 (2), 07.06.1945 (3), 09.06.1945 (1), 14.06.1945 (1), 15.06.1945 (1), 16.06.1945 (2), 18.06.1945 (1), 20.06.1945 (1), 22.06.1945 (1), 25.06.1945 (1), 27.06.1945 (3).
Lipiec: 08.07.1945 (2), 12.07.1945 (1), 13.07.1945 (1).
Sierpień: 09.08.1945 (1), 18.08.1945 (1).
Wrzesień: 07.09.1945 (1), 19.09.1945 (2).
Październik: 02.10.1945 (2).
Listopad: 25.11.1945 (1).
oraz
1945, ale brak podanego miesiąca i dnia (3), 25 Styczeń 1946 (1), data nieznana (4).

Rozmieszczenie mogił na cmentarzu w Żarach.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów autora, maj 2019 r.

Mapa dojazdu: